SkoebidoeAdministratie en CM-dienstenAangifte en groeipakket

Adoptiekind inschrijven


Tijdens de adoptieprocedure kun je contact opnemen met de CM-consulent om na te gaan hoe het kind het best wordt ingeschreven bij het ziekenfonds.

Nadat het kind is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, wordt het ziekenfonds hiervan automatisch via de kruispuntbank op de hoogte gebracht. Niettemin blijft het nodig om contact op te nemen met de plaatselijke CM-consulent. Dit om een uittreksel uit het bevolkingsregister te bezorgen en om je kind effectief in te schrijven bij CM.

Ook voor persoonlijke informatie over diverse regelingen (bv. adoptieverlof) en de CM-diensten en -voordelen voor jonge gezinnen, kun je terecht in het plaatselijke CM-kantoor

Het ziekenfonds zal je gele klevers en - indien het kinder jonger is dan twaalf jaar - een isi+-kaart op naam van het kind bezorgen.

Is het kindje jonger dan twee jaar op het moment van de adoptie? Dan krijg je van CM een babygeschenk.

Ga ook naar