SkoebidoeAdministratie en CM-dienstenAangifte en groeipakket

Geboortepremie en kinderbijslag in Brussel


Vanaf 2020 is er een nieuw systeem van kinderbijslag voor wie in Brussel woont.

Geboortepremie of kraamgeld

Het kraamgeld of geboortepremie is een eenmalige premie die ouders krijgen bij de geboorte van een kind. Bij adoptie ontvang je een adoptiepremie met hetzelfde bedrag.

Beide ouders kunnen de premie aanvragen bij het kinderbijslagfonds (bv. KidsLife, Infino) vanaf de zesde maand zwangerschap tot drie jaar na de geboortedatum. 

Het kraamgeld wordt uitbetaald aan de moeder ten vroegste twee maanden voor de verwachte bevallingsdatum.

Kinderbijslag

Je hebt maandelijks recht op kinderbijslag vanaf de maand na de geboorte. 

Vanaf 2020 wordt het basisbedrag van de maandelijkse kinderbijslag bepaald door de leeftijd van het kind. Bovendien is het bedrag afhankelijk van je gezinssituatie en -inkomen.

De kinderbijslag vraag je aan bij je kinderbijslagfonds. Krijg je al kinderbijslag voor andere kinderen of is er vóór de geboorte al kraamgeld betaald, moet je niets doen. Het kinderbijslagfonds onderzoekt automatisch je recht op kinderbijslag.

De kinderbijslag wordt in principe uitbetaald aan de moeder. Dit gebeurt telkens de achtste van de maand. 

Schoolpremie

Elk gezin krijgt jaarlijks een schoolpremie vanaf de geboorte van een kind. Tussen 3 en 5 jaar geeft je kindje enkel recht op de toeslag als het regelmatig naar de kleuterschool gaat. Is je kind 18, dan ontvang je de premie enkel als die hogere studies volgt. 

Je krijgt de premie telkens in augustus. 

Speciale toeslagen

Naast de toeslagen waarop ieder kind recht heeft, zijn er ook nog enkele toeslagen voor wie nood heeft aan extra hulp zoals de wezentoeslag en de zorgtoeslag voor kinderen met een aandoening of handicap. 

Meer informatie en bedragen

Surf naar www.kidslife.be of www.infino.be.