Als je kindje naar een Nederlandstalige kinderopvang gaat en je betaalt er niet op basis van je inkomen, kan je een kinderopvangtoeslag krijgen.

De toeslag is een vast bedrag per kind per opvangdag. Een volledige opvangdag duurt minstens vijf uur. Verblijft je kindje minstens drie en minder dan 5 uur in de opvang, dan telt dat als een halve opvangdag en heb je recht op de helft van dat bedrag.

Woon je in Vlaanderen, hoef je de kinderopvangtoeslag niet aan te vragen. Je ontvangt toeslag automatisch elke 20ste van de maand na de opvangmaand. 

Woon je in Brussel, moet je wel een aanvraag indienen.

Meer informatie en bedragen

Surf naar www.kidslife.be of www.infino.be.