SkoebidoeAdministratie en CM-dienstenKosten

Tarieven gynaecoloog


Hoeveel bedraagt het officiële tarief voor een raadpleging bij de gynaecoloog? En wat krijg je terugbetaald?

  • Onderstaand overzicht bevat de honoraria en terugbetalingstarieven voor een raadpleging in de spreekkamer van een gynaecoloog.
  • De honoraria gelden voor artsen die het tarievenakkoord met de ziekenfondsen hebben aanvaard. Het bedrag ervan slaat enkel op de raadpleging. Daarnaast kan de arts ook technische prestaties aanrekenen.
  • Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald.
Code Aard prestatieHonorariumTegemoetkoming 
Bedragen van toepassing vanaf 1 juni 2022
Normale
tegemoetkoming
Verhoogde
tegemoetkoming
102012Raadpleging geneesheer-specialist gynaecologie22,6910,6919,69
102535Raadpleging geaccrediteerd geneesheer-specialist gynaecologie27,80
15,80
24,80

Beide raadplegingen komen in aanmerking voor een hogere terugbetaling na verwijzing door de huisarts. Lees meer op www.cm.be.