SkoebidoeAdministratie en CM-dienstenKosten

Tarieven kinderarts


Hoeveel bedraagt het officiële tarief bij een kinderarts? En wat krijg je terugbetaald?

  • Onderstaand overzicht bevat de honoraria en terugbetalingstarieven voor een raadpleging of huisbezoek van een kinderarts.
  • De honoraria gelden voor artsen die het tarievenakkoord met de ziekenfondsen hebben aanvaard. Het bedrag ervan slaat enkel op de raadpleging. Daarnaast kan de arts ook technische prestaties aanrekenen.
  • Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald.

Raadplegingen

Code Aard prestatieHonorariumTegemoetkoming 
Bedragen van toepassing vanaf 1 juni 2022
Normale
tegemoetkoming
Verhoogde
tegemoetkoming
102071Raadpleging kinderarts39,1327,1336,13
102572Raadpleging geaccrediteerde kinderarts43,6931,69
40,69

Beide raadplegingen komen in aanmerking voor een hogere terugbetaling na verwijzing door de huisarts. Lees meer op www.cm.be.