SkoebidoeAdministratie en CM-dienstenKosten

Tarieven perinatale kinesitherapie


Hoeveel bedraagt het officiële tarief voor perinatale kinesitherapie, zoals pre- en postnatale oefeningen? En wat krijg je terugbetaald?

  • Onderstaand overzicht bevat de honoraria en terugbetalingstarieven van vaak voorkomende prestaties voor perinatale kinesitherapie, bestaande uit een individuele zitting van gemiddeld 30 minuten.
  • De honoraria gelden voor kinesisten die de overeenkomst met de ziekenfondsen hebben aanvaard.
  • De tegemoetkomingen zijn van toepassing indien de kinesist de overeenkomst met de ziekenfondsen heeft aanvaard. Zoniet is de terugbetaling lager.  
  • Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald.  

Voorwaarden voor terugbetaling

  • De prestaties zijn voorgeschreven door een arts.
  • Maximaal negen perinatale prestaties per zwangerschap, uitgezonderd voor prestaties bij hospitalisatie (één zitting per dag terugbetaald).

Honoraria en tegemoetkomingen

CodePlaats van de prestatieHonorariumTegemoetkoming
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2022
Normale
tegemoetkoming
Verhoogde
tegemoetkoming
561595Privé praktijk kinesitherapeut25,0018,7522,50
561610Praktijkkamer in ziekenhuis25,00
18,75
22,50
561632Praktijkkamer in medische dienst buiten ziekenhuis25,00
18,75
22,50
561654Bij patiënt thuis26,3720,1223,87
561702Bij hospitalisatie25,0018,7522,50

Is tijdens de zwangerschap of na de bevalling andere dan perinatale kinesitherapie nodig? Of zijn er meer dan negen perinatale zittingen vereist? Dan zijn de 'gewone' tarieven' voor kinesitherapie van toepassing. Lees meer op www.cm.be