SkoebidoeAdministratie en CM-dienstenKosten

Tegemoetkoming in-vitrofertilisatie (ivf)


De gebruikte medicatie bij in-vitrofertilisatie wordt grotendeels terugbetaald door de ziekteverzekering.

Bij in-vitrofertilisatie worden in het labo een of meer eicellen samengebracht met zaadcellen om een bevruchting mogelijk te maken. Uit de bevruchte eicel groeit een embryo die terug in de baarmoeder van de vrouw wordt geplaatst. Indien het embryo zich innestelt in de baarmoederwand is er sprake van een zwangerschap. Men spreekt dan van een proefbuisbaby.

Bij in-vitrofertilisatie zijn verschillende geneesmiddelen nodig die onderverdeeld worden in drie groepen, onder de benaming forfaits Medisch Begeleide Voortplanting (MBV)Na goedkeuring door de adviserend arts van je ziekenfonds komt de ziekteverzekering tegemoet in deze MBV-forfaits en betaal je enkel het remgeld

Lees meer over de voorwaarden en tegemoetkoming op www.cm.be