SkoebidoeAdministratie en CM-dienstenKosten

Vergelijk de ziekenhuistarieven


Elk jaar analyseert CM de ziekenhuisfacturen van haar leden en verwerkt ze de resultaten in een handige module waarmee je de tarieven van de ziekenhuizen kunt vergelijken.

  • De resultaten die in de module worden weergegeven zijn gemiddelden, gebaseerd op alle facturen van CM-leden die in 2018 gehospitaliseerd werden. De bedragen kunnen sindsdien gestegen of gedaald zijn.
  • De bedragen zijn enkel indicatief en niet bindend. De eindfactuur kan hoger of lager zijn, afhankelijk van de ernst van de ingreep, het statuut van de arts, het gebruikte materiaal en de duur van de hospitalisatie.
  • De tarieven zijn geen indicatie voor de kwaliteit van de zorg.

Surf naar de module en vergelijk de ziekenhuistarieven

Ga ook naar