SkoebidoeAdministratie en CM-dienstenKosten

Wie rekent de officiële tarieven aan?


Welke artsen, vroedvrouwen, kinesisten en andere zorgverleners hebben het akkoord met de ziekenfondsen aanvaard en rekenen de afgesproken tarieven aan?

In de module 'Zoek een zorgverlener in je buurt' vind je alle zorgverleners met een actief erkenningsnummer bij het Riziv. 

Ook chiropractors, osteopaten en psychotherapeuten die een overeenkomst hebben met CM in het kader van de CM-tegemoetkoming kun je er opzoeken. 

De module vertelt je onder meer of zorgverleners al dan niet geconventioneerd zijn. Wat geconventioneerd zijn betekent, lees je op www.cm.be.