SkoebidoeAdministratie en CM-diensten

Verlof en moederschapsrust


Werknemers en zelfstandigen die een minderjarig kind adopteren, hebben recht op adoptieverlof van maximaal zes weken.

Lees meer

Als werkneemster heb je recht op borstvoedingspauzes om je kind borstvoeding te geven of de melk af te kolven.

Lees meer

Een vader of meeouder heeft recht op twintig dagen geboorteverlof. Hoe vraag je dit verlof aan?

Lees meer

De moederschapsrust voor werknemers en werklozen bedraagt vijftien weken, voor zelfstandige maximaal twaalf weken.

Lees meer

Ouders die werknemer zijn, hebben recht op loopbaanonderbreking om hun kind op te voeden.

Lees meer

Bij overlijden - en soms bij hospitalisatie - van de moeder kan de niet-opgenomen moederschapsrust worden opgenomen als omgezet moederschapsverlof.

Lees meer

Werknemers en zelfstandigen die aangesteld zijn als pleegouder van een minderjarig kind, hebben recht op pleegouderverlof van maximaal zes weken.

Lees meer

Als de werksituatie gezondheidsrisico's inhoudt voor moeder en kind, kan de arbeidsgeneesheer beslissen dat je niet meer mag werken in deze omstandigheden.

Lees meer