Werknemers en zelfstandigen die een minderjarig kind adopteren, hebben recht op adoptieverlof van maximaal zes weken.

Het adoptieverlof moet in een aaneengesloten periode worden opgenomen.

De aanvraagprocedure en uitkering verschillen naargelang je werknemer of zelfstandig bent.  

Meer informatie lees je op www.cm.be:

Ga ook naar