Ouders die werknemer zijn, hebben recht op loopbaanonderbreking om hun kind op te voeden.

Wat?

Mama’s of papa’s die werknemer zijn, hebben elk recht op vier maanden ouderschapsverlof voor de opvoeding van hun kind. Zowel de vader als de moeder kunnen dat verlof opnemen, ongeacht of ze voltijds of deeltijds werken. 

De vier maanden ouderschapsverlof kunnen in overleg met de werkgever ook opgenomen worden in gedeelten of met een vermindering van de arbeidsprestaties (50 % werken gedurende acht maanden of 80 % gedurende twintig maanden).

Voorwaarden

  • Je kind is jonger dan twaalf jaar als het ouderschapsverlof ingaat. 
  • Minstens twaalf maanden anciënniteit hebben bij de betrokken werkgever op het moment van de aanvraag.

Aanvraag

  • Verwittig vooraf je werkgever dat je ouderschapsverlof wil nemen.
  • De eigenlijke aanvraag gebeurt met een specifiek formulier dat je aangetekend opstuurt naar de dienst Loopbaanonderbreking van het RVA-kantoor van je woonplaats.

Uitkering

Tijdens je ouderschapsverlof krijg je een onderbrekingsuitkering.
Voor de vierde maand heb je enkel recht op de uitkering indien je kind geboren of geadopteerd werd na 8 maart 2012.

Meer informatie