Wernemers en zelfstandigen die aangesteld zijn als pleegouder van een minderjarig kind, hebben recht op pleegouderverlof van maximaal zes weken.

Het pleegouderverlof moet in een aaneengesloten periode worden opgenomen.

De aanvraagprocedure en uitkering verschillen naargelang je werknemer of zelfstandig bent.  

Meer informatie lees je op www.cm.be: