Als de werksituatie gezondheidsrisico's inhoudt voor moeder en kind, kan de arbeidsgeneesheer beslissen dat je niet meer mag worden tewerkgesteld in deze omstandigheden.

De werkgever moet nagaan of er een alternatieve tewerkstelling, zonder gezondheidsrisico's, mogelijk is. Is dat niet het geval, zullen de werkzaamheden volledig moeten worden stopgezet. 

Werkverwijdering is mogelijk zowel tijdens de zwangerschap als na de geboorte. De duur ervan wordt bepaald door de arbeidsgeneesheer.

Surf naar www.cm.be voor meer informatie, onder meer over de aanvraag en berekening van de uitkering

Ga ook naar