SkoebidoeGezond en veilig groot wordenKindje ziek

EHBO bij kinderen


Af en toe zal je kind wel eens een ongelukje hebben dat niet op te lossen is door een kusje van de mama. Enkele tips en adviezen voor eerste hulp.

Voorkom ongevallen

Vooral bij kleine kinderen is het belangrijk om de leef- en speelomgeving aan te passen. De meeste ongevallen kan je voorkomen door kleine aanpassingen zoals:

 • bedafsluitingen;
 • trap- en deurhekjes;
 • veiligheidsgrendels voor lades en kasten;
 • AV-werende zonnetenten;
 • tafelhoekbeschermers.

Veiligheidsopvoeding

Hoe ouder je kind, hoe belangrijker om aan veiligheidsopvoeding te doen. Een kind van bijvoorbeeld 2 jaar begrijpt al veel van wat er wordt gezegd.

 • Gebruik korte zinnen en steeds dezelfde woorden.
 • Leer je kindje stapsgewijs veilig om te gaan met zijn omgeving. Laat hem helpen om de tafel te dekken, maar start met plastic borden en lepels. Als hij daarmee weg is, kan je hem geleidelijk aan 'gevaarlijker' bestek geven.
 • Zeg steeds waarom het kind voorzichtig moet zijn. Een verbod zonder uitleg helpt je kind niet verder.
 • Geef steeds zelf het goede voorbeeld. Voorbeeldgedrag is een belangrijk onderdeel van opvoeding.

Geen paniek

Toch kan je nooit vermijden dat je kind eens valt. Een kind leert met vallen en opstaan. Panikeer niet indien er iets ernstig gebeurt. Want dan gaat je kind veel feller reageren.

 • Blijf steeds rustig.
 • Zorg er voor dat de situatie voor iedereen veilig is.
 • Beoordeel de toestand van het kind.
 • Bel indien nodig de hulpdiensten.
 • Verleen eerste hulp.

Huidwonde

De meest voorkomende huidwonden zijn schaafwonden en snijwonden.

Een schaafwonde is een oppervlakkige wonde, waarbij enkel de bovenste huidlaag is afgeschaafd. Ze bloedt niet fel, maar is meestal zeer pijnlijk. Vaak zit er ook vuil in de wonde.

Een snijwonde wordt veroorzaakt door een scherp voorwerp. Een snijwonde bloedt meestal fel maar is vaak minder pijnlijk.

 • Verzorging
  • Was je handen en doe wegwerphandschoenen aan.
  • Stelp een eventuele bloeding door op de wonde te drukken.
  • Spoel de wonde met lauw stromend water, zodat het vuil kan wegspoelen. Wrijf niet in de wonde om het vuil er uit te halen.
  • Droog na het spoelen de omgeving van de wonde af, maar kom niet aan de wonde zelf.
  • Dek de wonde af, bijvoorbeeld met een steriel kompres of een wondpleister.
 • Wanneer naar de dokter?
  • De bloeding raakt niet gestelpt.
  • De wonde kan niet goed gereinigd worden.
  • De wonde is groter dan de handpalm van het kind.
  • Er zijn botten, spieren of andere onderhuidse weefsels zichtbaar.
  • Er zit een voorwerp in de wonde.

Splinter

Een splinter komt vaak voor maar is niet altijd gemakkelijk te verwijderen. Toch moet hij weggehaald worden om het risico op infectie te vermijden.

Verzorging
 • Was de wonde en de omgeving voorzichtig met water.
 • Ontsmet met een pincet.
 • Grijp het uiteinde van de splinter met een pincet dat je in het verlengde van de splinter houdt. Kan je niet meteen aan de splinter, maak dan de onderliggende huid wat los met een steriele naald.
 • Trek de splinter uit de huid.
 • Dek de wonde af met een pleister.

Ga naar de huisarts als de splinter breekt of als het wondje infecteert.

Brandwonde

Een brandwonde is een beschadiging van de huid door:

 • warmte (kachel, kookplaat);
 • wrijving;
 • elektriciteit;
 • straling (zonnebrand);
 • chemische stoffen.

Brandwonden worden onderverdeeld in drie categorieën.

 • Eerstegraads
  De brandwonde ziet rood, kan licht gezwollen zijn en is pijnlijk.
 • Tweedegraads
  De wonde gaat gepaard met blaren. Als deze openspringen zie je een rode of witte wonde. Vaak zijn er rondom eerstegraads brandwonden.
 • Derdegraads
  De wonde is zwart, perkamentachtig of wit. Omdat alle zenuwen die instaan voor de tastzin vernietigd zijn is deze wonde niet pijnlijk.
Verzorging
 • Koel de brandwonde zo snel mogelijk af met koel of lauw water.
 • Richt de waterstraal boven de brandwonde zodat het water over de wonde kan vloeien.
 • Probeer de ernst van de wonde in te schatten. Bij ernstige brandwonden contacteer je het best gespecialiseerde hulp.
 • Kleine eerstegraads wondjes:
  • na het spoelen bedekken met een vochtinbrengend product;
  • afdekken met een verband.
 • Kleine tweedegraads brandwonden:
  • blaar niet openprikken;
  • na het spoelen bedekken met een vochtinbrengend product;
  • afdekken met een verband;
  • verwissel dit verband minstens een keer per dag.
Wanneer naar de dokter?
 • De brandwonde is groter dan de handpalm van het kind.
 • De wonde bevindt zich op gevoelige lichaamsdelen zoals handen, voeten of aangezicht.
 • Bij alle derdegraads brandwonden.
 • Bij een brandwonde na elektrocutie of contact met bijtende producten.

Letsels ledematen

Letsels aan de ledematen zijn hinderlijk, zeker bij kinderen. Ze beperken de bewegingsvrijheid en maken vaak spelactiviteiten onmogelijk.

 • Breuken worden veroorzaakt door een hevige kracht op het bot (bv. val) of door een langdurige overbelasting van het bot.
  • Mogelijk abnormale stand van het lidmaat.
  • Zwelling en blauwverkleuring.
  • Bloedende wonde bij open breuk.
 • Kneuzingen zijn beschadigingen van de zachte weefsels (bv. bloedvaten, spieren, pezen) door een val of stoot.
  • Lidmaat doet pijn en is gezwollen.
  • Kind kan het lidmaat minder goed gebruiken.
  • De huid kan een beetje blauw verkleuren.
 • Verstuikingen ontstaan door het uitrekken of scheuren van gewrichtsbanden of beschadigingen van het gewrichtskapsel.
  • Pijnlijk.
  • Kind kan betrokken gewricht moeilijk bewegen.
  • Zwelling en blauwverkleuring.
Verzorging
 • Laat het kind het getroffen ledemaat in een eerste fase zo weinig mogelijk bewegen.
 • Koel met ijs (maximaal twintig minuten) om de zwelling te verminderen. Leg ijszakjes of ijsblokjes nooit rechtstreeks op de huid.
Contacteer bij twijfel steeds een arts of ziekenhuis. Alarmeer 112 bij breuk met abnormale stand van het lidmaat.

Hoofdletsel

Een hoofdletsel is het gevolg van:

 • direct contact van het hoofd met een voorwerp;
 • een plotse of hevige versnelling of vertraging van het lichaam.

Een hoofdwonde bloedt vaak fel. Bij een hoofdletsel is er kans op beschadiging van hersenen of een hersenschudding (een tijdelijke verstoring van de normale werking van de hersenen).

Verzorging
 • Controleer of het kind bij bewustzijn is.
 • Buil: koelen met ijs.
 • Hoofdwonde: bij een lichte verwonding dezelfde behandeling als andere huidwonden, bij een zware verwonding contacteer je een arts.
 • Controleer tekenen van hersenschudding: misselijkheid, hoofdpijn, sufheid, last van fel licht.
 • Hou het kind 24 uur nauwlettend in de gaten. Controleer om de drie uur of de symptomen verergeren.
Wanneer naar de dokter?
 • bij een ernstige hoofdwonde;
 • bij (kortstondig) bewustzijnsverlies;
 • als je kind zich na het ongeval onwel voelt en de toestand verslechtert (erger wordende hoofdpijn, misselijkheid of toenemende sufheid).

Bloedneus

Bij een bloedneus scheuren enkele kleine bloedvaatjes in de neus. Een bloedneus is meestal ongevaarlijk en wordt veroorzaakt door:

 • een slag of stoot op de neus;
 • hevig snuiten of niezen;
 • neuspeuteren;
 • schommeling van koude en warmte.
Verzorging
 • Laat je kind zitten met het hoofd lichtjes voorovergebogen.
 • Doe het door de mond ademen en knijp de neusvleugels tien minuten dicht net onder het harde gedeelte van de neus. Stop nooit kompressen of watten in de neus om de bloeding te stelpen.
 • Controleer na tien minute of de bloeding gestelpt is.
 • Herhaal indien nodig.
 • Als de bloeding gestelpt is, kan het kind het best wat rustig aan doen en in de eerstvolgende uren niet snuiten.

Opleiding eerste hulp

Wil je meer weten over hoe je moet reageren? Via een opleiding EHBO van het Rode Kruis leer je de juiste vaardigheden om eerste hulp te bieden. 

Meer informatie vind je op de site van het Rode Kruis.

Belangrijke telefoonnummers

Zorg dat je steeds het telefoonnummer van je huisarts in de buurt hebt.

Andere nuttige telefoonnummers:

 • Noodnummer België en Europese lidstaten: 112
 • Antigifcentrum: 070 245 245

Bron: Rode Kruis