Skoebidoe(Graag) zwangerGezondheid en veiligheid

Beschermingsmaatregelen bij zwangerschap


Zodra je als werkneemster je werkgever hebt geïnformeerd over je zwangerschap, heb je het statuut van beschermde persoon.

Werkgever informeren

Als je zwanger bent, moet je als werkneemster zo snel mogelijk je werkgever op de hoogte brengen met een doktersattest waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat. Vanaf dan heb je het statuut van beschermde persoon en mag je niet worden ontslagen, tenzij om ernstige redenen.

Wettelijke beschermingsmaatregelen

Afwezigheid voor zwangerschapsonderzoeken

Als werkneemster mag je, met behoud van loon, afwezig zijn op het werk om zwangerschapsonderzoeken te laten uitvoeren.

Voorwaarden:

  • de onderzoeken kunnen niet buiten de werkuren plaatsvinden;
  • de werkgever is vooraf op de hoogte gebracht;
  • een medisch getuigschrift staaft de afwezigheid.     

Ga ook naar