Skoebidoe(Graag) zwangerGezondheid en veiligheid

Prenatale testen


Reeds vroeg tijdens de zwangerschap is het mogelijk om na te gaan of er kans is op een aangeboren aandoening.

Prenatale screening

Bij een prenatale screening wordt er gezocht naar aanwijzingen voor een chromosomale of lichamelijke afwijking. Het resultaat van deze testen geeft geen uitsluitsel, maar is een cijfer dat uitdrukt hoe groot de kans is dat je kindje een bepaalde afwijking heeft. 

Niet-invasieve Prenatale Test (NIPT)

Vanaf de twaalfde week zwangerschap kan je via een bloedafname van jezelf DNA-informatie van je kindje testen. De NIPT speurt in het DNA naar het syndroom van Down (trisomie 21). De NIPT vervangt de triple test en combinatietest, die minder gevoelig zijn en vaker vals positieve resultaten geven met overbodige vruchtwaterpuncties tot gevolg. 

  • In enkele situaties bestaat de kans dat de test minder betrouwbaar is, zoals bij een sterk verhoogd gewicht van de moeder of indien een twee-eiige tweeling verwacht wordt.
  • Bespreek vooraf met je arts wat je van de test mag verwachten en wat het gevolg is van een positieve NIPT. Op basis van deze informatie kan je beslissen om de NIPT al dan niet uit te voeren. 
  • Is de NIPT positief, kan je - na overleg met je arts - nog een vruchtwaterpunctie laten uitvoeren om zeker te zijn. 
  • De NIPT wordt vanaf juli 2017 terugbetaald door je ziekenfonds. 
Opsporing van lichamelijke afwijkingen

Dit gebeurt tussen de 18de en 22ste week van de zwangerschap.

Prenatale diagnostiek

Indien de prenatale screening een verhoogd risico op een bepaalde aandoening aangeeft, kan verder onderzoek (prenatale diagnostiek) zekerheid bieden. 

Vruchtwaterpunctie

Met behulp van echografie neemt de arts met een naald wat vruchtwater af via de buik. De prik is niet pijnlijk.
De test wordt uitgevoerd tussen de 14de en 16de week van de zwangerschap. Hij geeft zekerheid over chromosomale afwijkingen, maar heeft een kleine kans (minder dan een procent) op een miskraam. 

Vlokkentest

Met behulp van een echografie neemt de arts met een naald wat vlokkenweefsel af via de buik. De prik is niet pijnlijk.
Via de buik wordt de test uitgevoerd tussen de 11de en 13de week van de zwangerschap; via de vagina vanaf de negende week van de zwangerschap. De test geeft zekerheid, maar heeft een kleine kans (minder dan n procent) op een miskraam.

Meer informatie

Voor meer info over de prenatale testen en het risico van prenatale diagnostiek kan je terecht:

Ga ook naar