SkoebidoePas geborenOuder

Babyblues en postnatale depressie


Veel vrouwen krijgen kort na de bevalling last van prikkelbaarheid, nervositeit en huilbuien. Soms kan deze babyblues overgaan in een postnatale depressie.

Wat?

Een kind krijgen, is een ingrijpende gebeurtenis waarbij je in korte tijd heel veel veranderingen doormaakt. Niet alleen lichamelijk en hormonaal, ook emotioneel en sociaal. Vijftig tot tachtig procent van de vrouwen heeft dan ook van de derde tot de tiende dag na de bevalling last van prikkelbaarheid, nervositeit en spontane huilbuien. Meestal gaan deze zogenaamde babyblues vanzelf over.

Maar ook na de babyblues zijn er mama's die zich niet goed in hun vel voelen. Bij ongeveer tien procent onder hen blijven de sombere stemming, prikkelbaarheid en neerslachtigheid langer dan tien tot veertien dagen aanslepen. Dit moet niet meteen als een postnatale depressie (of postpartum depressie) worden bestempeld, maar men moet er wel alert voor zijn. Dergelijke depressie begint meestal binnen de zes weken na de bevalling en vertoont gelijkenissen met andere vormen van depressie. 

Naast de mama kan ook de partner een postnatale depressie hebben.

Symptomen

  • Sombere stemming.
  • Gebrek aan interesse en initiatief.
  • Weinig plezier beleven aan de baby.
  • Huilbuien.
  • Concentratieproblemen, verwardheid en vergeetachtigheid.
  • Weinig zelfvertrouwen en het gevoel niets waard te zijn.
  • Extreme vermoeidheid en lusteloosheid.
  • Neiging tot piekeren.

Wat te doen?

De somberheid, futloosheid en het gebrek aan blijdschap over de baby staan in schril contrast met de verwachte roze wolk. Veel vrouwen voelen zich daarom heel schuldig of schamen zich hiervoor, en ontkennen hun gevoelens. Sommigen denken zelfs dat hun gevoelens het bewijs zijn dat ze ‘onbewust’ het kind niet willen

Daarom is het belangrijk dat je de klachten ernstig neemt en erover praat met je omgeving. Sta jezelf fouten toe, want ook mama zijn leer je met vallen en opstaan. En neem vooral voldoende tijd voor jezelf, met en zonder je baby. 

Als de klachten blijven aanhouden, is het belangrijk ook professionele hulp in te roepen en raad te vragen aan je huisarts of psychotherapeut.

Tips voor de partner

  • Ga samen op pad: ontwijk de depressieve gedachten niet, maar praat erover. 
  • Overleg indien nodig met je huisarts om zo je partner nog beter te kunnen ondersteunen.

Behandeling

Een postnatale depressie is in principe goed te behandelen. Met gesprekstherapie en medicijnen worden goede resultaten behaald. 

De keuze van de behandeling gebeurt steeds in overleg met je arts en zal worden afgestemd op de oorzaak van de depressie.