Bij zwangerschap of geboorte kan kraamzorg je bijstaan, onder meer voor huishoudelijke taken en bij de verzorging van je baby. Bij CM krijg je hiervoor tot 300 euro terugbetaald.

CM-voordeel

CM geeft een tegemoetkoming van maximaal 5 euro per gepresteerd uur kraamzorg door een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, erkend door de overheid. 

De tegemoetkoming wordt uitgekeerd voor prestaties vanaf één maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot drie maanden na de geboorte (bij thuisbevalling of polyklinische bevalling) of tot drie maanden na het ontslag van de pasgeborene uit het ziekenhuis. 

De tegemoetkoming geldt voor dertig uur kraamzorg per kind en per ouder die bij CM is aangesloten. Als beide ouders lid zijn van CM, kan de vergoeding dus tot 300 euro oplopen.


Lees meer over de voorwaarden en de aanvraag op www.cm.be/kraamzorg 

Ga ook naar