SkoebidoeAdministratie en CM-dienstenVerlof en moederschapsrust

Omgezet moederschapsverlof


Omgezet moederschapsverlof voor werknemers en werklozen

Bij hospitalisatie of overlijden van de moeder, kan de vader of meemoeder onder bepaalde voorwaarden omgezet moederschapsverlof opnemen.

  • Bij hospitalisatie van de moeder
    Het omgezet moederschapsverlof kan aanvangen vanaf de achtste dag na de bevalling en dit op voorwaarde dat de baby niet meer in het ziekenhuis verblijft.
    De duur is gelijk aan het aantal dagen moederschapsrust dat nog niet is opgenomen. Wordt de moeder vóór het verstrijken van deze periode uit het ziekenhuis ontslagen, komt meteen een einde aan het omgezet moederschapsverlof. 
  • Bij overlijden van de moeder
    Het omgezet moederschapsverlof kan aanvangen vanaf de dag na het overlijden.
    De duur is gelijk aan het aantal dagen moederschapsrust dat de moeder nog kon nemen.

Surf naar www.cm.be voor meer informatie, onder meer over de aanvraag en uitkering

Omgezet moederschapsverlof voor zelfstandigen

Indien een zelfstandige moeder overlijdt, kan het niet-opgenomen gedeelte van de moederschapsrust overgenomen worden door de zelfstandige die het kind opvangt.

De duur van het omgezet moederschapsverlof is gelijk aan het aantal dagen moederschapsrust dat de moeder nog kon nemen.

Surf naar www.cm.be voor meer informatie, onder meer over de voorwaarden, aanvraag en uitkering