SkoebidoeAdministratie en CM-dienstenKosten

Tarieven echografie


Wat zijn de officiële tarieven voor een echografie? En wat krijg je terugbetaald?

  • Onderstaande honoraria gelden voor artsen die de overeenkomst met de ziekenfondsen hebben aanvaard.
  • Er zijn afzonderlijke codes voor een radioloog die werkt op voorschrift van een andere arts (huisarts of specialist) en voor een gynaecoloog.
  • Bij een zwangerschap zonder ongewoon risico, komt de ziekteverzekering tegemoet in maximaal drie echografieën.
Code Aard prestatieHonorariumTegemoetkoming 
Bedragen van toepassing vanaf 1 juni 2022
Normale
tegemoetkoming
Verhoogde
tegemoetkoming
461731Basisechografie door radioloog24,1421,6624,14
468731Basisechografie door geneesheer-specialist die geen radioloog is27,88
25,40  
27,88

Ga ook naar